Doby lovu zvěře

Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č.480/2002 Sb. a č 403/ 2013 Ministerstva zemědělství ČR o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

(01.08. – 15.01.) –  jelen a laň  jelena evropského

  (01.08. – 31.03.) -kolouch jelena evropského

(16.08. – 31.12.) –  jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského

(01.08. – 15.01.) –  jelen a  laň  jelena siky japonského*

(01.08. – 31.03.) –  kolouch  jelena siky japonského*

(16.08. – 31.12.) –  daněk skvrnitý, daněla

 (16.08. – 31.03.) – daňče

(01.09. – 31.12.) –  jelen, laň a kolouch jelence běloocasého

(16.05. – 30.09.) –  srnec obecný

(01.09. – 31.12.) – srna, srnče

(01.08. – 31.12.) –  muflon, muflonka

(01.08. – 31.03.) – muflonče

(01.01. – 31.12.) –  prase divoké

(01.09. – 31.12.) – kozel, koza a kůzle kozy bezoárové

(01.10. – 30.11.) –  kamzík horský, kamzice, kamzíče

(01.11. – 31.12.) – zajíc polní *

(01.01. – 31.01.) – zajíc polní (odchytem)

(01.09. – 31.12.) – zajíc polní (loveckými dravci)

(01.11. – 31.12.) – králík divoký *

(01.10. – 30.11.) – jezevec lesní *

(01.01. – 31.12.) – liška obecná

(01.11. – 28.02.) – kuna lesní a skalní *

(01.11. – 28.02.) – ondatra pižmová

Zvěř pernatá

(16.10. – 31.12.) – bažant obecný – kohout

(16.10. – 31.01.) – bažant obecný – kohout i slepice (v bažantnicích)

(01.01. – 31.03.) – bažant obecný – kohout i slepice (odchytem)

(01.02. – 31.03.) – bažant obecný – kohout i slepice (odchytem v bažantnicích)

(01.09. – 31.12.) – bažant obecný – kohout i slepice (loveckými dravci)

(16.10. – 15.03.) – bažant královský – kohout

(16.10. – 31.12.) – bažant královský – slepice jen v bažantnicích

(15.03. – 15.04.) – krocan divoký – kohout

(01.10. – 31.12.) – krocan divoký a krůta

(16.08. – 15.01.) – husa polní, velká, běločelá *

(01.09. – 30.11.) – kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *

(01.09. – 30.11.) – lyska černá *

(16.10. – 31.12.) – perlička obecná

(01.08. – 31.10.) – holub hřivnáč

(16.10. – 15.02.) – hrdlička zahradní

(01.07. – 28.02.) – straka obecná

(01.07. – 28.02.) – vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.