Sdružení

Úvod

Honitba Mysliveckého sdružení Podhradí se rozprostírá jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou z části na úpatí a svahu kopce Krásnice, nacházející se na výčnělku Západních Karpat v údolí Moravské brány pod hradem Helfštýnem, na levém břehu řeky Bečvy. Týn nad Bečvou je velmi znám akcemi na hradě Helfštýně, jako jsou Kovářské fórum a setkání uměleckých kovářů Hefaiston, ale i také pobytem Bedřicha Smetany v letech 1852 a 1854, který sem přijel ke své sestře a švagrovi Matějkovým.

O našem sdružení

Výměra honitby 1181ha, z toho orná půda 960 ha, lesní půda 172ha, vodní plochy 16 ha, ostatní pozemky 33 ha.

Je vybudováno 9 krmelců se zásobníkem, 3 jesle, 13 ks slanisek, 1 plevník, 15 zásypů pro bažanty.

Z lovené zvěře se v našem revíru vyskytují:

Ze spárkaté – srnčí, daňčí, černá.

Z drobné – kachna divoká.

Normované stavy máme stanoveny pouze srnčí.