Odlov zvěře

Povolené stavy k odstřelu pro rok 2016 viz tabulka v kolonce zprávy MH
………………………………………………….
cena za zvěřinu 100Kč/kg
………………………………………………….
daněk
cena za zvěřinu 80,-Kč/kg
………………………………………………….
prase
do 30kg patří střelci
nad 30kg polovina patří střelci a polovina MS
cena za zvěřinu je 40Kč/kg
………………………………………………….